Genus --

 

About Genus

Nationella sekretariatet för genusforskning tillhandahåller en e-postlista för utbyte av information om till exempel arrangemang och publikationer. Listan kan även användas till att ställa frågor, med anknytning till genusforskning.

För att listan ska fungera så effektivt som möjligt har vi sammanställt några regler som du hittar här: https://www.genus.se/om-oss/vara-kanaler/genuslistan/

Listan hålls stängd över långledigheter.

FÖR ATT AVANMÄLA DIG: skicka ett tomt mejl till genus-unsubscribe@genus.gu.se

To see the collection of prior postings to the list, visit the Genus Archives. (The current archive is only available to the list members.)

Using Genus
To post a message to all the list members, send email to genus@genus.gu.se.

You can subscribe to the list, or change your existing subscription, in the sections below.

Subscribing to Genus

Subscribe to Genus by filling out the following form.

  Du kommer att ta emot ett e-postbrev som ber dig bekräfta detta, så att inte någon annan ska kunna anmäla dig till listan mot din vilja. Detta är en dold lista, vilket betyder att en lista över e-postlistans medlemmar bara är tillgänglig för listadministratören.
  Your email address:  
  Your name (optional):  
  You may enter a privacy password below. This provides only mild security, but should prevent others from messing with your subscription. Do not use a valuable password as it will occasionally be emailed back to you in cleartext.

  If you choose not to enter a password, one will be automatically generated for you, and it will be sent to you once you've confirmed your subscription. You can always request a mail-back of your password when you edit your personal options.

  Pick a password:  
  Reenter password to confirm:  
  Which language do you prefer to display your messages?  
  Would you like to receive list mail batched in a daily digest? No Yes

Genus Subscribers
(The subscribers list is only available to the list administrator.)

Skriv in administratörsadress och lösenord för att se listan över medlemmar:

Administratörsadress: Lösenord:   

För att ändra dina personliga inställningar för listan (till exempel distributionssätt, få lösenord skickat eller ändrat, eller avanmäla dig från listan Genus), skriv in din e-postadress:

Om du lät fältet stå tomt, kommer du att bli tillfrågad om din e-postadress


E-postlistan Genus administreras av gubsb at ub.gu.se, jimmy.sand at genus.gu.se, inga-bodil.ekselius at genus.gu.se
Administrativ sida för Genus (kräver inloggning)
Lista över alla e-postlistor på genus.gu.se

Delivered by Mailman
version 2.1.13
Python Powered GNU's Not Unix